Technologia

Do konstrukcji CDL System wykorzystano:

Warto podkreślić:

  1. Firebird - system zarządzania relacyjnymi bazami danych, zgodny ze standardem ANSI SQL-92, to obok MySQL oraz PostgreSQL jeden z trzech najpopularniejszych, wolnodostępnych Systemów Zarządzania Bazą Danych. Oferuje również wiele elementów standardu SQL-99 oraz SQL 2003. Jest  coraz chętniej stosowany przez małe firmy i wielkie korporacje, np. Deutsche Presse-Agentur GmbH. Może być używany bez rejestrowania lub wnoszenia jakichkolwiek opłat w dowolnych zastosowaniach, również komercyjnych.

  2. Novell wraz ze swoim produktem SUSE Linux Enterprise Server trafił na listę produktów zatwierdzonych przez amerykański Departament obrony do stosowania we wszystkich instytucjach federalnych. Z Novell SUSE Linux korzysta m.in. włoski parlament, firma BMW, Simens, koncern Renault, Credit Suisse, HSBC Holdings plc – jeden z największych holdingów finansowych na świecie z siedzibą w Londynie i 10.000 filii w 76 krajach, sieć sklepów „Żabka” i wiele innych firm.

 

Integracja

System CDL zarządza relacyjną bazą danych składającą się z kilkuset tabel. Tabele stanowią jeden zintegrowany system, są wzajemnie powiązane relacjami. W oparciu o tą bazę realizowane są wszystkie funkcje systemu. Z księgowego punktu widzenia, CDL jest systemem dziedzinowym, tzn. do obsługi każdej dziedziny działalności firmy przeznaczone są stosowne aplikacje - moduły. Obroty finansowe w dziedzinach są przenoszone do systemu finansowego - modułu Finanse i Księgowość, zgodnie z przyjętym okresem rozrachunkowym. W tym celu każda aplikacja - moduł CDL System, na polecenie operatora, tworzy notę okresową. Ta nota może zostać pobrana do modułu głównego, w postaci dokumentu księgowego. Pozaksięgowe funkcje systemu realizowane są w oparciu o wszystkie tabele bazy danych, także te będące podstawą rozliczeń finansowo - księgowych.

 

 

Rozwiązania sieciowe

System CDL może pracować w sieciach opartych na protokole TCP/IP (lokalne, intranet, internet). Pożądane jest środowisko sieciowe z dedykowanym serwerem, gdyż takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pracy i ułatwia centralne archiwowanie. Jako sieciowy system operacyjny można wówczas stosować komercyjny Windows Serwer lub darmowy Linux. Oferujemy instalację i konfigurację serwera!

 

 

Praca jednostanowiskowa

CDL System jest systemem sieciowym ale oczywiście może pracować jedno-stanowiskowo. Wymagane jest środowisko Windows 32/64 bit. W miarę potrzeb można w prosty sposób migrować do środowiska sieciowego.

 

 

 

Przykład menu głównego CDL System.