Od 1 października 2018 r. obowiązują przepisy zmienionej ustawy o rachunkowości, nakładające obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej. Ten moduł umożliwia sporządzanie zestawów sprawozdań zgodnie z wymogami ustawowymi, a następnie umożliwia wygenerowanie pliku xml, który to plik należy wysłać drogą elektroniczną do KAS albo do KRS, stosownie do potrzeb. Dostępne są zestawy sprawozdań dla firm: inna, mała i mikro.

Analogicznie dla spółdzielni mieszkaniowych opracowano specjalne zestawy e-sprawozdań, dopasowane do ich specyfiki: spółdzielnia inna, spółdzielnia mała i spółdzielnia mikro.

Aby sporządzić zestaw e-Sprawozdań należy:

  1. Zdefiniować zestaw sprawozdań dla firmy, za rok.
  2. Do zestawu podpiąć wymagane, dla kategorii firmy sprawozdania, określone ustawą.
  3. Zmodyfikować definicję sprawozdania poprzez podanie kont z finansowej kartoteki obrotów i sald, grupy kont określonej maską i/lub kwot „z ręki” w postaci formuł. Podanie kont (masek kont) spowoduje automatyczne pobranie kwot z kartoteki obrotów i sald. Nie jest to jednak konieczne, można wszystkie kwoty podać „z ręki”. Wszystkie kwoty można korygować ręcznie.
  4. Dołączyć pliki – załączniki do zestawu.
  5. Wydrukować sprawozdania. Drukować można zawsze w dowolnym terminie.
  6. Zapisać zestaw sprawozdań w postaci pliku xml.
  7. Zapisany plik, eSprawozdanie, należy podpisać i wysłać.

Wygodnie i sprawnie. Zbieramy pochwały za to opracowanie!