Drukuj

CDL FK realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe – od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki, kompensaty, różnorodne  przeksięgowania, rozbudowane zestawienia analityczne i syntetyczne, deklaracje aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika sprawozdań.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

BIEŻĄCA KONTROLA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI.

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY.

PRZEKSIĘGOWANIA

Aplikacja posiada wbudowane pięć rodzajów przeksięgowań: 

Ostatni rodzaj przeksięgowań, wg pozycji analitycznych, umożliwia dokonywanie bardzo żmudnych rozliczeń. Umożliwia np. rozliczenie kosztów dotyczących grupy nieruchomości, gromadzonych na jednym koncie, proporcjonalnie na nieruchomości tej grupy, wg dowolnej ewidencji, np. wg ilości osób.

 

SPRAWOZDANIA

Aplikacjać posiada wbudowany, w pełni definiowalny zestaw sprawozdań finansowych. W skład predefiniowanego zestawu wchodzą następujące sprawozdania: 

Lista sprawozdań nie jest zamknięta. Użytkownik może definiować nowe, usuwać zbędne lub dowolnie modyfikować istniejące sprawozdania. Wszystkie podane wyżej sprawozdania są wstępnie predefiniowane. Oznacza to, że struktura (wiersze) sprawozdań jest określona, a wymagane jest jedynie dokonanie koniecznych uzupełnień.