CDL GM realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowości materiałowej – od budowania bazy indeksów materiałowych i łatwego księgowania dokumentów obrotu materiałowego, poprzez automatyczne zamykanie miesiąca, pełne rozliczanie zleceń i inwentaryzacji, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień. Mimo, że jest częścią pakietu CDL System, może być stosowana jako aplikacja autonomiczna.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Obsługa lat i miesięcy obrachunkowych przesuniętych względem lat i miesięcy kalendarzowych.

 • Rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku obrachunkowego poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia na poszczególnych pozycjach materiałowych.

 • Możliwość wbudowania wzorcowej kartoteki materiałowej.

 • Możliwość dostosowania wzorcowej kartoteki materiałowej do potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Możliwość stosowania dowodów zbiorczych (wiele dokumentów w dowodzie).

 • Możliwość dokładnego opisu dokumentu.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania indeksów materiałowych, kont, kontrahentów, itp.

 • Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów obrotowych.

 • Możliwość prezentacji stanów kartoteki materiałowej jednocześnie w kilku jednostkach miary zdefiniowanych przez użytkownika.

 • Możliwość ewidencji materiałów w różnych cenach na jednym indeksie materiałowym.

 • Przygotowanie i pełne rozliczenie inwentaryzacji.

 • Komplet wymaganych zestawień.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie MS Excel (CSV) i tekstowym (TXT).

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Szybkie uzyskiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów.

 • Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.

 • Wprowadzony dowód jest natychmiast widoczny we wszystkich zestawieniach.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Bilans otwarcia.

 • Zestawienie obrotów wg rodzaju dokumentów.

 • Zestawienie stanów i obrotów wg wyróżników materiałowych.

 • Zestawienie analityczne stanów i obrotów materiałowych

 • Zestawienie stanów kont materiałowych.

 • Zestawienie stanów materiałowych w cenach ewidencyjnych.

 • Rozdzielnik kosztów wg zleceń.

 • Zużycie materiałów wg zleceń.

 • Zestawienie dokumentów obrotu materiałowego.

 • Zestawienia zużycia materiałów wg jednostek organizacyjnych.

 • Dokumenty obrotu materiałowego wg indeksów.

 • Dokumenty obrotu materiałowego wg rodzaju dokumentów.