System CDL KA automatyzuje prace związane z prowadzeniem kas w firmie. Umożliwia rejestrowanie operacji kasowych (wpłat i wypłat), drukowanie dokumentów kasowych KP i KW oraz wydruk raportu kasowego zamykającego sesję pracy kasy. Pełna ewidencja dokumentów kasowych pozwala w każdej chwili otrzymać bieżący raport kasowy z niezbędnymi podsumowaniami.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Pełna wieloletnia ewidencja raportów kasowych.

 • Automatyczne pobieranie bilansu otwarcia przy otwieraniu nowego raportu.

 • Możliwość tworzenia kartotek pomocniczych (słowników) jak: stanowiska kasowe, operacje kasowe i kartoteka kontrahentów.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania kontrahentów.

 • Możliwość dokładnego opisu dokumentu kasowego.

 • Automatyczne zamykanie i otwieranie raportów (ostatniego) przez uprawnionych użytkowników.

 • Komplet wymaganych zestawień.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie tekstowym (szybki druk na drukarkach igłowych), HTML, MS Excel, RTF i PDF.

 • Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

 • Szybkie uzyskiwanie zbiorczych informacji.

RÓŻNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Wydruk raportu kasowego.

 • Wydruk dokumentów kasowych: KP, KW.

 • Zestawienie zbiorcze wyfiltrowanych dowodów z raportów kasowych.

 • Zestawienie operacji kasowych.

 • Zestawienie stanowisk kasowych.

 • Zestawienie kontrahentów.