Sprzedaż CDL FS, jest kolejnym modułem zintegrowanego systemu informatycznego CDL System. FS automatyzuje czynności związane z wystawianiem dokumentów sprzedaży: faktur podstawowych vat, faktur korygujących vat i rachunków. Do tego celu wykorzystuje ewidencję stanowisk wystawiających dokumenty sprzedaży, kartotekę grup sprzedaży oraz towarów i usług, kartotekę jednostek miar i wspólną z CDL FK kartotekę kontrahentów. FS może być wykorzystywany w każdej firmie stosującej system sprzedaży dokumentowanej, także jako aplikacja autonomiczna.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Definiowalne stanowiska fakturowania.

 • Definiowalne grupy sprzedaży.

 • Ewidencja towarów i usług.

 • Ewidencja jednostek miar.

 • Ewidencja kontrahentów, zintegrowana z systemem CDL FK.

 • Wygodne wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży.

 • Prowadzenie rejestru vat sprzedaży.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania kontrahentów.

 • Wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania towarów i usług.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie MS Excel (csv), MS Word (rtf), MS Internet Explorer (html), tekstowy (txt) i innych.

 • Możliwość prowadzenia sprzedaży dla wielu firm (wielo - księga).

 • Rozbudowany system praw dostępu.

 

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Szybkie uzyskiwanie informacji zbiorczych.

 • Dostęp do danych bieżących i archiwalnych.

 • Możliwość szybkiego wyszukania dokumentu sprzedaży i związanych z nimi dokumentów korygujących.

 

ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Zestawienie typu lista wystawionych dokumentów wg rodzaju.

 • Zestawienie rejestrów vat.