Techniczna Obsługa Zasobów – CDL TZ, jest częścią zintegrowanego, kompleksowego systemu informatycznego CDL System. W wariancie dla spółdzielni mieszkaniowych, aplikacja pozwala rejestrować zgłoszenia kierowane do służb technicznego utrzymania zasobów. Zgłoszenia mogą być rejestrowane w wielu, definiowanych przez użytkownika, np. branżowych, księgach zgłoszeń. Pracownik przyjmujący zgłoszenie ma wgląd w historię interwencji związanych ze zgłoszeniami. W powiązaniu ze strukturą organizacyjną firmy, aplikacja pozwala wystawiać zlecenia i rejestrować wykonanie zleceń, w całości lub części. Użytkownik może wykonywać zestawienia z kartotek zgłoszeń i zleceń, zgodnie z potrzebami osób odpowiedzialnych za techniczną obsługę zasobów spółdzielni.

Stosownie do uprawnień osoby zalogowanej do aplikacji, TZ umożliwia pracę w trzech trybach:

 1. tryb przyjmującego zgłoszenia – obsługa rejestru zgłoszeń,

 2. tryb przełożonego – wystawianie zleceń, rejestrowanie wykonanych robót, zestawienia,

 3. tryb administratora aplikacji– konfigurowanie aplikacji, przyznawanie uprawnień.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Może być stosowany w dowolnej organizacji, posiadającej komórkę pogotowia technicznego.

 • Definiowalna struktura organizacyjna firmy.

 • Ewidencja osób na szczeblach struktury organizacyjnej.

 • Możliwość prowadzenia dowolnie wielu ksiąg zgłoszeń.

 • Rozbudowany system praw dostępu do aplikacji i ksiąg zgłoszeń.

 • Rejestracja zgłoszeń, wieloletnia ewidencja w postaci książek zgłoszeń.

 • Wystawianie zleceń z wielu ksiąg zgłoszeń, wieloletnia ewidencja wystawionych zleceń i opisu wykonania; na życzenie wprowadzimy rozliczanie zleceń i fakturowanie.

 • Dostęp uprawnionych osób (poprzez sieć komputerową) do rejestrów zgłoszeń i zleceń.

 • Łatwa i szybka kontrola jakości i terminowości realizacji zleceń (ocena podwładnych).

 • Szybkie uzyskiwanie informacji o stopniu zaawansowania realizacji zleceń.

 • Możliwość eksportowania zestawień w wielu formatach, np. MS Excel (csv), MS Word (rtf), MS Internet Explorer (html), tekst (txt).

   

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Możliwość szybkiego prześledzenia zgłoszeń, nie zrealizowanych, częściowo zrealizowanych i zrealizowanych całkowicie.

 • Możliwość zestawienia zleceń.

 • Szybkie uzyskiwanie informacji zbiorczych.

 • Dostęp do danych bieżących i archiwalnych.

ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Wydruk rejestru zgłoszeń.

 • Zestawienia związane z wystawionymi zleceniami.