Aplikacja Jednolity Plik Kontrolny CDL JP jest częścią zintegrowanego, kompleksowego systemu informatycznego CDL System. Aplikacja w wersji 2.0 służy do automatycznego tworzenia jednolitych plików kontrolnych: JPK_VAT(3)_v1-0, JPK_FA(1)_v1-0, JPK_KR(1)_v1-0, JPK_WB(1)_v1-0 oraz JPK_MAG(1)_v1-0. Pliki JPK są tworzone w oparciu o dane ewidencjonowane w modułach systemu CDL. Jedynie plik JPK_WB tworzony jest w oparciu o dostępne dla klienta wyciągi bankowe, systemu bankowego Elixir - format MT940.

Każdy z plików JPK, w razie potrzeby, może być edytowany przez użytkownika (arkusz), co pozwala uzupełniać pliki o brakujące dane, nie ewidencjonowane w modułach CDL System, np. przebieg zakupionego używanego samochodu w pliku JPK_FA(1)_v1-0 ). Po ewentualnej edycji plik należy zapisać. Następnie ten plik JPK należy zaimportować do aplikacji wysyłającej – Klient_JPK, dostarczonej przez Ministerstwo Finansów i wysłać do serwisu ministerstwa, skąd w tej samej aplikacji należy pobrać UPO.