Wkłady Mieszkaniowe (budowlane)- WM, to część zintegrowanego, kompleksowego systemu informatycznego CDL System. WM umożliwia, korzystając z bazy lokali z GL (Gospodarka Lokalowa), ewidencję wkładów mieszkaniowych (budowlanych) lokalu w powiązaniu z osobami (właścicielami prawa do lokalu na przestrzeni lat), w wymaganej przez użytkownika analitycznej konfiguracji kont.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Definiowalne konta finansowe do ewidencji wkładów.

 • Definiowalne opisy operacji w postaci słownika opisów.

 • Bezpośredni dostęp do bazy lokali z gospodarki lokalowej (zintegrowanie).

 • Ewidencja dokumentów finansowych z funkcją księgowania/wycofania. Tylko zaksięgowane dokumenty są widoczne w zestawieniach finansowych wkładów.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formacie MS Excel (csv), MS Word (rtf), MS Internet Explorer (html), tekstowy (txt) i innych.

 • Rozbudowany system praw dostępu.

 

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Szybkie uzyskiwanie informacji zbiorczych.

 • Dostęp do danych bieżących i archiwalnych.

 • Możliwość szybkiego wyszukania dokumentów i pozycji księgowych.

 

ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Zestawienie operacji.

 • Zestawienie obrotów i sald z podsumowaniem obrotów i sald wg kont.

 • Zestawienie analityczne z podsumowaniem obrotów i sald wg kont.

 

WM to produkt stworzony na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, rzetelnie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, obiektowo, oparty na bazie SQL FireBird. Zastosowane narzędzia zapewniają największą wydajność i niezawodność, szczególnie istotną przy wielodostępie w pracy sieciowej, jedno- i wielostanowiskowej w środowisku MS Windows , także do pracy zdalnej, w sieci Intranet i Internet.