Aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji kadrowych niezbędnych w dziale kadr. Przy wykorzystaniu tych ewidencji możliwe jest prowadzenie całości spraw związanych z wynagradzaniem pracowników, sporządzanie list płac, przelewów, list zbiorczych, rozdzielnika kosztów do systemu finansowo-księgowego, kończąc na przesyłaniu danych do programu płatnika ZUS i deklaracji PIT w systemie e-Deklaracji lub na bramkę UBD.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Może być stosowany w dowolnej organizacji.

 • Posiada wbudowany kalendarz, nominalny czas pracy ogółem w roku.

 • Definiowalne tabele nominalnych czasów pracy dla grup pracowniczych.

 • Definiowalne tabele do naliczania dodatku za wysługę lat.

 • Kartoteka pracowników.

 • Kartoteka działów organizacyjnych.

 • Kartoteka stanowisk pracowniczych i zawodów, zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010r.

 • Ewidencja kodów przerw w opłacaniu składek zgodna z wymaganiami ZUS.

 • Definiowalne składniki płacowe.

 • Predefiniowane dziewięć typów list płac, w tym: podstawowe, dodatkowe, ryczałty: samochodowy i za pranie, świadczenia: socjalne i związkowe, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i umowy zlecenia i o dzieło.

 • Definiowane listy zbiorcze.

 • Kartoteka banków.

 • Kartoteka urzędów skarbowych.

 • Rejestr przerw płatnych (ZUS).

 • Rejestr przerw niepłatnych (ZUS).

 • Rejestr urlopów (godzinowy).

 • Rejestr ekwiwalentów.

 • Rejestr zdarzeń kadrowych.

 • Wygodne przeglądanie i edycja list płac, z podglądem odcinka płac.

 • Automatyczne uzupełnianie zestawu składników płacowych pracownika na liście podstawowej, o składniki naliczane w oparciu o dodatkowe rejestry: przerw płatnych, przerw niepłatnych, urlopów i ekwiwalentów za urlop.

 • Wbudowany kalkulator płacowy.

 • Dostępność zdalnej pomocy poprzez wbudowany w aplikację moduł zdalnej pomocy (przejęcie pulpitu).

 • Eksport do programu płatnika ZUS.

 • Generowanie i wysyłanie deklaracji PIT w systemie e-Deklaracji lub na bramkę UBD – deklaracje zbiorcze.

 • Możliwość prowadzenia obsługi wielu firm w wersjach dla biur rachunkowych.

 • Rozbudowany system praw dostępu do aplikacji.

  Możliwość eksportowania zestawień w wielu formatach, np. MS Excel (csv), MS Word (rtf), MS Internet Explorer (html), tekst (txt).

 

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Możliwość szybkiego prześledzenia wynagrodzeń według pracowników, działów, wg miesięcy wynagrodzeń, miesięcy wypłat (podatkowych) i kosztowych.

 • Możliwość wykonywania zestawień zbiorczych według wielu kryteriów.

 • Szybkie uzyskiwanie informacji zbiorczych.

 • Dostęp do danych bieżących i archiwalnych.

 

ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Zestaw raportów kadrowych.

 • Zestaw raportów płacowych.

 • Generowanie deklaracji PIT w postaci plików xml (e-Deklaracje).

 • Generowanie dokumentów ZUS w postaci plików xml (KEDU ZUS).