Zintegrowane w jedno menu CDL FK i CDL GL, upraszczające obsługę wielu wspólnot. Jest szczególnie istotne przy ilościach wspólnot rzędu setek lub tysięcy sztuk. Zawiera zestawienia przekrojowe z wybranych lub wszystkich wspólnot. Posiada połączone możliwości modułów GL i FK pakietu CDL System.