Obieg Dokumentów i Realizacja Zadań – CDL OD, jest częścią zintegrowanego, kompleksowego systemu informatycznego CDL System. Najogólniej mówiąc jest wewnątrz firmową aplikacją pocztową, gdyż swoisty rodzaj wewnętrznej poczty elektronicznej jaki wbudowano w OD, stanowi podstawowy szkielet aplikacji. OD umożliwia prowadzenie komputerowego rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej. W powiązaniu z rejestrem korespondencji (ale niekoniecznie) pozwala zlecać zadania do wykonania dla osób na dowolnym szczeblu w strukturze organizacyjnej firmy, zgodnie ze stosunkiem służbowym przełożony - podwładny. W każdej chwili umożliwia wgląd w przebieg realizacji zadań i kontrolę ich wykonania. Na każdym etapie realizacji zadania istnieje możliwość rejestrowania różnorodnych danych, także multimedialnych - teksty, skany, obrazy, dźwięki, filmy, itp. Ewidencjonowane materiały są dostępne zarówno dla realizującego zadanie jak i dla jego przełożonych, zgodnie z przyznanymi w aplikacji uprawnieniami. Aplikacja może wykonywać różnorodne zestawienia, stosownie do potrzeb osoby prowadzącej rejestr korespondencji, przełożonego jak i podwładnego realizującego sprawy.

Stosownie do uprawnień osoby zalogowanej do aplikacji, OD umożliwia pracę w trzech trybach:

 1. tryb sekretarki – obsługa rejestru korespondencji, dekretacja poczty,

 2. tryb przełożonego – dalsza dekretacja poczty, przydzielanie zadań i kontrola realizacji,

 3. tryb realizującego zadania – realizacja postawionych zadań.

 

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU.

 • Może być stosowany w organizacji o dowolnym profilu działalności.

 • Wieloletnia ewidencja rejestrów korespondencji i przebiegu realizacji zadań.

 • Definiowalna struktura organizacyjna firmy.

 • Ewidencja osób na szczeblach struktury organizacyjnej.

 • Rozbudowany system praw dostępu.

 • Dostęp uprawnionych osób (poprzez sieć komputerową) do centralnego rejestru korespondencji i materiałów towarzyszących.

 • Jedna centralna baza zadań do wykonania, zarówno tych utworzonych w powiązaniu z rejestrem korespondencji jak i utworzonych bez takiego powiązania.

 • Wgląd uprawnionych osób w realizację zadań (krok po kroku) i w materiały związane z realizacją.

 • Łatwa i szybka kontrola jakości i terminowości realizacji zadań (ocena podwładnych).

 • Szybkie uzyskiwanie informacji o stopniu zaawansowania realizacji zadań.

 • Możliwość eksportowania zestawień w formatach MS Excel (csv), MS Word (rtf), MS Internet Explorer (html), tekstowy (txt) i innych.

 

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI.

 • Możliwość szybkiego prześledzenia realizacji zadań.

 • Możliwość zestawienia zadań zrealizowanych w terminie i przeterminowanych.

 • Możliwość zestawienia wszystkich działań podjętych w związku z wybraną korespondencją z rejestru korespondencji.

 • Szybkie uzyskiwanie informacji zbiorczych.

 • Dostęp do danych bieżących i archiwalnych.

ZESTAWIENIA I RAPORTY.

 • Wydruk rejestru korespondencji.

 • Zestawienia związane z realizacją zadań.